Huub van den Ende

Sinds 1978 ben ik vrijgevestigd fysiotherapeut en werkzaam op mijn huidige locatie.

De laatste 25 jaar werk ik prettig samen met mijn collega Astrid. We vormen samen een fijn team, mede omdat we op dezelfde wijze naar ons vak kijken.

Mijn voldoening vind ik in het technisch handelen en in het contact met mensen.

Belangrijk vind ik de mens in zijn of haar totaliteit te zien. Hierbij is een persoonlijke benadering een voorwaarde om te komen tot een optimaal resultaat van een fysiek probleem. Ik probeer zo helder mogelijk zicht te krijgen op de achtergrond van een aandoening.

 

Specialisaties

Om te trachten de hoeveelheid technische mogelijkheden van mijn werk te vergroten heb ik verschillende specialisaties gevolgd en met betrekking tot een veelheid aan ziektebeelden extra kennis opgedaan. Het betreft onderstaande opleidingen:

- Fysiotherapie(1977)
- Manuele therapie. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie.
- Sportfysiotherapie in sportcentrum Papendal
- Orthopedische geneeskunde aan de Nederlandse academie voor orhopedische        
  geneeskunde Cyriax    

Daarnaast volgde ik deeltijdcursussen op velerlei gebied, in het bijzonder met betrekking tot pathologie van de wervelkolom, de schouder, de heup, de knie en de voet en  betreffende traumatologie en neurologie. Zo verdiepte ik me in het wel en wee rond de ziekte van Parkinson en vaatvernauwing (claudicatio intermittens). Ik ben in het bezit van het lidmaatschap van het Parkinsonnetwerk en van het claudicationet.
Opleidingen als  medische training en medical taping beschouwde ik als een must voor de moderne fysiotherapeut.

Meer informatie
Via onderstaande links kan inzage worden gekregen in genoemde specialisaties.

www.fysiotherapie.nl

www.nvmt.nl (Nederlandse Vereniging voor Manuele therapie)

www.parkinsonnet.nl (pakinson netwerk)

www.kngf.nl (het koninklijk Nederlands Genootschap voor Fyiotherapie)
 
www.claudicationet.nl (claudicatienetwerk)

Wij zijn beiden BIG-geregistreerd en opgenomen in het kwaliteitsregister van het
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (K.N.G.F).

Wij zijn aangesloten bij een klachtencommissie en staan open voor suggesties aangaande de praktijkvoering.
Er bestaat continue bijscholing met betrekking tot zowel verplicht als vrijwillig te bestuderen onderwerpen. Hiermee trachten we hoogstaande kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.